Tag Archives: عادت های خوب

چگونه با عادات مخرب خود مقابله کنیم.

تغییر عادت های رفتاری

تغییر عادت های رفتاری مقدمه هر فردی در جامعه و در اطراف ما دارای شخصیتی منحصر به فرد است. این شخصیت منحصر به فرد تشکیل شده از یک سری عادات و ویژگی های خوب و بد است. هر کدام از ما در درون خود می خواهیم که همیشه ویژگی ها و عادات بد شخصیتی خود

ایجاد عادت های خوب

ایجاد عادت های خوب

روش ایجاد عادت های خوب به نظر می رسد عادات بد بیش از عادت های خوب خود را نشان می دهند. از جویدن ناخن گرفته تا استفاده بیش از حد از تلفن همراه که متأسفانه بهای آنها را که بیشتر از رضایت فوری آنها است، می پردازیم. اما آنچه که می تواند در رشد فردی