Tag Archives: تغییری مثبت

عادت های کوچک

عادت های کوچک

عادت های کوچک تغییری مثبت در زندگی با ایجاد عادت های کوچک بسیاری از مردم فکر می کنند که اگر شما می خواهید یک تغییر کوچک در زندگی خود داشته باشید، باید تغییرات چشمگیری ایجاد کنید. این اطلاعات غلط است و می تواند افراد را از رفتن به دنبال تغییر مثبت در زندگی خود منصرف