عادت های کارآمد برای داشتن عملکردی عالی

۶۵,۰۰۰ تومان

چگونه انسان های شگفت انگیز این گونه شده اند؟

نویسنده: برندن برچارد
مترجم: محمدرضا کثیری
قطع: رقعی
چاپ:-اول-۹۹
موضوع: روانشناسی-تحول-رفتار-عادت-تغییر
شابک: ۸-۷۵-۸۶۸۰-۶۰۰-۹۷۸

عادت های کارآمد برای داشتن عملکردی عالی

۶۵,۰۰۰ تومان