انسان ۲۰۲۰

۲۰,۰۰۰ تومان

نام کتاب: انسان۲۰۲۰: مهارت های فو قالعاده ضروری برای هر انسان موفق در سال ۲۰۲۰ 

نویسندگان: سعید محمدی، محمدپیام بهرام پور

قطع :رقعی چاپ:دوم-۹۵ 

موضوع: فلسفه و روانشناسی 

شابک: ۳-۱۱-۷۵۴۷-۶۰۰-۹۷۸

ناموجود