نمایش یک نتیجه

راه و رسم زندگی و خودسازی

خودسازی چیست؟

بیایید خودسازی را تعریف کنیم. تعریف خودسازی بسیار تبیینی است: خودسازی بهبود دانش ، وضعیت یا شخصیت فرد با تلاش خود است. این تلاش برای بهتر شدن خود در هر جنبه از زندگی است.

برای شروع بهترین مقالات خودسازی

بهبود خود تقریباً همیشه با خودآگاهی و توانایی تغییر عادت های شما شروع می شود. اگر جدی در تغییر زندگی خود و بهبود خود هستید ، باید با این دو مقاله شروع کنید:

  • چگونه دروغ گفتن به خود را متوقف کنیم: فراخوانی برای آگاهی از خود: اگر در بهتر شدن در کاری جدی هستید ، یکی از اولین قدم ها این است که بدانید – به زبان سیاه و سفید – از کجا ایستاده اید. قبل از دستیابی به خودسازی به خودآگاهی نیاز دارید.
  • در مورد تعیین اهداف فراموش کنید. در عوض بر این تمرکز کنید: برای بیشتر ما ، مسیر پیشرفت در خود با تعیین هدفی خاص و عملی آغاز می شود. آنچه که من شروع به درک آن کرده ام این است که وقتی صحبت از انجام واقعی کارها و پیشرفت در زمینه هایی است که برای شما مهم هستند ، راهی بهتر برای انجام کارها وجود دارد. همه اینها به تفاوت بین اهداف و سیستم ها برمی گردد.

مباحث مشترک خودسازی

من تقریباً در مورد هر جنبه از خودسازی هوشمندانه و با پشتوانه علمی در این وب سایت بحث می کنم. با پیوندهای زیر می توانید برخی از عناوین فرعی خودسازی را کاوش کنید:

  • راهنمای مبتدیان برای بهره وری و مدیریت زمان
  • راهنمای نهایی در مورد چگونگی بهبود تمرکز و تمرکز
  • راهنمای مبتدیان در مورد نحوه تغذیه سالم و پایبند بودن به آن

بهترین کتاب های خودسازی

  • کتابچه راهنمای زندگی توسط Epictetus
  • مراقبه های مارکوس اورلیوس

آیا کتابهای بیشتری در مورد خودسازی می خواهید؟ لیست کامل بهترین کتابهای خودیاری را مرور کنید  .

نمونه های بیشتری از خودسازی هوشمند

  • بحث علمی برای تسلط بر یک چیز در هر زمان
  • نحوه استفاده از استراتژی نظامی برای ایجاد عادت های بهتر
  • چگونه بیشتر بخوانیم: سیستم ساده ای که من برای خواندن بیش از 30 کتاب در سال استفاده می کنم

 

 

معرفی چند نمونه کتاب مرتبط با خودسازی