Category Archives: مقالات

عادت های کوچک

عادت های کوچک

عادت های کوچک تغییری مثبت در زندگی با ایجاد عادت های کوچک بسیاری از مردم فکر می کنند که اگر شما می خواهید یک تغییر کوچک در زندگی خود داشته باشید، باید تغییرات چشمگیری ایجاد کنید. این اطلاعات غلط است و می تواند افراد را از رفتن به دنبال تغییر مثبت در زندگی خود منصرف

طراحی زندگی دلخواه

طراحی زندگی دلخواه به تعداد انسان هایی که تاکنون پا روی سیاره خاکی گذاشته اند، روش برای زندگی کردن وجود دارد. هر کسی می تواند از دیگران برای طراحی زندگی دلخواه خود الگو بگیرد یا شیوه منحصر به فرد زندگی خودش را داشته باشد اما واضح است که هر کس باید طرح مشخصی برای زندگی

مهارت های ارتباطی

مهارت های ارتباطی

 ایجاد حرفه موفق با تقویت مهارت های ارتباطی مهارت های ارتباطی مجموعه فعالیت­هایی است که در نهایت باعث عملکرد عمومی با کیفیت می­شود. ارتباطات امروز هم در دنیای تجارت و هم در زندگی خصوصی بسیار مهم است. ارتباط موفقیت آمیز به ما کمک می­کند تا افراد و موقعیت­ها را بهتر درک کنیم. این به ما

راه های کسب درآمد در ایران

راه های کسب درآمد در ایران

راهکارهای کسب درآمد در ایران امروزه با توجه به شرایط جامعه، مشاغل گوناگونی توسعه یافته است. و اما با این حال نیز یافتن یک راه های کسب درآمد در ایران کار مشکلی به نظر می رسد. . دلیل این امر نیز عوامل مختلفی از جمله کمبود امکانات، رکود اقتصادی، گسترش شغل­های دولتی که دانش و