Category Archives: عادت های رفتاری

چگونه با عادات مخرب خود مقابله کنیم.

تغییر عادت های رفتاری

تغییر عادت های رفتاری مقدمه هر فردی در جامعه و در اطراف ما دارای شخصیتی منحصر به فرد است. این شخصیت منحصر به فرد تشکیل شده از یک سری عادات و ویژگی های خوب و بد است. هر کدام از ما در درون خود می خواهیم که همیشه ویژگی ها و عادات بد شخصیتی خود

عادت های کوچک

عادت های کوچک

عادت های کوچک تغییری مثبت در زندگی با ایجاد عادت های کوچک بسیاری از مردم فکر می کنند که اگر شما می خواهید یک تغییر کوچک در زندگی خود داشته باشید، باید تغییرات چشمگیری ایجاد کنید. این اطلاعات غلط است و می تواند افراد را از رفتن به دنبال تغییر مثبت در زندگی خود منصرف

ایجاد عادت های خوب

ایجاد عادت های خوب

روش ایجاد عادت های خوب به نظر می رسد عادات بد بیش از عادت های خوب خود را نشان می دهند. از جویدن ناخن گرفته تا استفاده بیش از حد از تلفن همراه که متأسفانه بهای آنها را که بیشتر از رضایت فوری آنها است، می پردازیم. اما آنچه که می تواند در رشد فردی